DECLARATIE DE ACORD CU

CONDIȚIILE DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE

Sunt de acord ca ROHNFRIED ROMANIA, sa fie autorizata sa proceseze datele mele personale introduse în bazele de date ale ROHNFRIED în urmatoarele scopuri: furnizarea de informații prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, platformelor de social media referitoare la campaniile de marketing, oferte speciale, evenimente și/ sau alte forme de publicitate, precum și contactarea în vederea desfașurarii de sondaje de opinie a persoanelor vizate.

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai jos sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuita catre ROHNFRIED ROMANIA sau prin mail sau fotografie prin whatsApp. Notificarea de revocare a consimțamântului poate fi realizată spre exemplu prin e-mail catre office@ROHNFRIED.ro sau la sediul firmei. 
Va rugam sa aveți în vedere faptul ca revocarea consimțamântului nu afecteaza legalitatea utilizarii datelor înainte de retragerea consimțamântului (notificarea nu are impact retroactiv). Daca consimțamântul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus. 
În cazul în care aveți întrebari legate de aceasta declarație de consimțamânt sau de protecția datelor de catre ROHNFRIED ROMANIA. în general, va rugam sa nu ezitați sa contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor la adresa de e-mail: office@ROHNFRIED.ro. 
Conform legislatiei în vigoare, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la ROHNFRIED ROMANIA.

1. Informatii Generale 
a) Introducere 
Urmatoarea notificare privind protecția datelor este conceputa pentru a va informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. privind aceasta procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”) ?i legisla?ția locala în vigoare.
b) Operatorul 
Noi, ROHNFRIED ROMANIA, reprezentam operatorul în conformitate cu GDPR și, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisa mai jos. Pentru întrebari sau solicitari privind prelucrarea datelor, va rugam sa contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, ale carui date de contact le puteți gasi mai jos. 
c) Ofițer de protecție a datelor 
Puteți contacta ofițțerul nostru pentru protecția datelor în orice moment utilizând urmatoarele date de contact: ROHNFRIED ROMANIA E-Mail: office@columbovet.ro

2. Informatii cu privire la Procesare 
a) Inregistrarea persoanelor vizate 
Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularului de comanda / înregistrare a persoanelor vizate ?i, în cursul viitoarelor tranzac?ii comerciale, în scopul încheierii ?i executarii contractului de prestari servicii ?i emiterii facturii. 
Aceasta prelucrare se bazeaza pe Art. 6 paragraful teza 1 litera b) GDPR. 
b) Scopul prelucrarii 
Vom procesa toate datele dvs. personale care sunt colectate prin formularul de înregistrare a persoanelor vizate ?i în timpul tuturor tuturor tranzactiilor comerciale, de asemenea, în scopul rela?iilor cu persoanele vizate ?i a analizei datelor. Aceasta include cercetarea de pia?a, sondaje de opinie persoane vizate, analize persoane vizate, segmentare persoane vizate ?i realizarea profilului clientului, pentru a determina comportamentul de cumparare ?i activitatea clientului, cumpararea repetata a anumitor bunuri ?i datele de cumparare. De asemenea, va vom contacta în aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon, fax sau po?ta. 
In scopurile men?ionate mai sus, datele dvs. vor fi stocate în baza noastra de date ?i vor fi îmboga?ite cu date pe care le colectam din surse publice (ex Registrul Comertului). Aceasta prelucrare se bazeaza pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera f) GDPR. Este necesar sa ne urmarim interesele legitime pentru a ne îmbunata?i serviciile ?i rela?ia cu persoanele vizate, care reprezinta un factor cheie pentru succesul nostru în afaceri. Datele colectate ?i stocate ne ajuta sa aflam mai multe despre interesele ?i nevoile dvs. Acest lucru ne permite sa le luam în considerare ?i sa ac?ionam în consecin?a, adica prin comunicarea personalizata. 
Toate datele dvs. personale colectate prin formularul de înregistrare a persoanelor vizate ?i pe parcursul tuturor tranzac?iilor comerciale viitoare vor fi procesate de noi ?i în scopul de a va oferi informa?ii despre campaniile de publicitate ?i de marketing prin po?ta ?i vizite personale. Aceasta prelucrare se bazeaza pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera f) GDPR. Este necesar sa urmarim interesele noastre legitime pentru a va informa despre ofertele ?i serviciile noastre ?i de a extinde rela?ia cu persoane vizatei. 
În cazul în care ne-a?i dat consim?amântul prealabil, vom utiliza, de asemenea, datele dvs. personale pentru a va furniza informa?iile noastre prin e-mail, SMS, telefon sau fax. Aceasta prelucrare se bazeaza în mod legitim pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera a) GDPR.
c) Beneficiarii datelor 
Pentru a atinge scopurile men?ionate mai sus la punctele 2.a) ?i b), utilizam furnizori de servicii, respectiv imputerninci?i conform art. 28 GDPR, de exemplu furnizorii no?tri de servicii pentru hosting, platforma ?i servicii de între?inere, pentru imprimarea legitima?iei de client pe care o primi?i de la noi sau furnizorii no?tri de servicii pentru trimiterea e-mailurilor ?i SMS-urilor, contactarea telefonica sau imprimarea de materiale publicitare personalizate. Ace?tia sunt furnizori externi de servicii ?i furnizori de servicii din cadrul ROHNFRIED ROMANIA. 
Asiguram, de exemplu, prin reglementari contractuale, ca ace?ti furnizori de servicii prelucreaza date cu caracter personal în conformitate cu legisla?ia europeana privind protec?ia datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protec?ie a datelor, chiar daca datele cu caracter personal sunt transferate într-o ?ara în care se utilizeaza în mod obisnuit un alt nivel de protec?ie a datelor ?i pentru care nu exista nicio decizie de adecvare a Comisiei UE.
Nu se efectueaza alte transferuri de date cu caracter personal catre al?i destinatari, cu excep?ia cazului în care de?inem obliga?ia aceasta prin lege. Pentru mai multe informa?ii despre protectia corespunzatoare a transferului interna?ional de date sau a copiei acestora, va rugam sa contacta?i ofi?erul nostru pentru protec?ia datelor prin e-mail la adresa: office@ROHNFRIED.ro
d) Furnizarea Obligatorie/Voluntara de Date ?i Durata pastrarii acestora 
Furnizarea urmatoarelor date este necesara pentru a putea încheia un contract cu dvs. ?i pentru a procesa înregistrarea clientului: numele clientului (denumirea companiei dvs.), industria, forma juridica, adresa de facturare, numarul de telefon al companiei, cod fiscal (în ceea ce prive?te persoane vizatei din UE: numar de înregistrare în scopuri de TVA), datele de identificare ale unei/unor persoane autorizate pentru __________________, functia persoanei autorizate pentru ___________________ (de exemplu proprietarul afacerii sau beneficiarul serviciului prestat), dovada existen?ei societatii dvs. Restul datelor colectate în cadrul procesului de înregistrare a persoanelor vizate sunt furnizate de dvs. în mod voluntar. Nu sunteti obliga?i sa ne furniza?i aceste date personale iar aceste date nu sunt o cerin?a legala sau contractuala sau o cerin?a necesara pentru a încheia un contract. 
Daca nu ne furniza?i aceste date personale, acest lucru nu va avea consecin?e asupra dvs. Datele dvs. personale vor fi stocate pana la momentul încetarii rela?iei cu clientul cu excep?ia cazului în care avem obliga?ia legala de a stoca în continuare datele dvs. în scopul de a le prezenta autorita?ilor publice, de exemplu autorita?ilor fiscale. Stocarea ?i transferul datelor dvs. personale catre autorita?ile publice în scopul îndeplinirii unei obliga?ii legale se bazeaza în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

3. Drepturile dumneavoastra 
Ca si persoana vizata, pute?i contacta ofi?erul nostru pentru protec?ia datelor în orice moment ?i în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact men?ionate mai sus la punctul 1. c) în vederea exercitarii drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR. 
Aceste drepturi sunt urmatoarele: 
• Dreptul de a primi informa?ii cu privire la prelucrarea datelor ?i o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR);
• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR); 
• Dreptul de a solicita ?tergerea datelor cu caracter personal ?i, în cazul în care datele cu caracter personal au fost facute publice, transmiterea informa?iilor referitoare la solicitarea de ?tergere catre al?i operatori (dreptul de ?tergere, articolul 17 GDPR);
• Dreptul de a solicita restric?ionarea prelucrarii datelor (dreptul la restric?ionare a procesarii, articolul 18 GDPR); 
• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizata într-un format structurat, utilizat în mod obi?nuit ?i mecanolizibil ?i de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR); 
• Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu inten?ia de a înceta prelucrarea (dreptul la obiec?ie, articolul 21 GDPR); 
• Dreptul de a retrage oricând un consim?amânt dat în vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consim?amântul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consim?amântului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consim?amântului, articolul 7 GDPR); 
• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere daca considera?i ca prelucrarea datelor este o încalcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR). 
Datorita posibilelor modificari ale legisla?iei, o modificare a acestor notificari privind protec?ia datelor poate deveni necesara. În acest caz, va vom informa despre astfel de modificari. În masura în care modificarile afecteaza o prelucrare care se bazeaza pe consim?amântul dvs., va vom solicita un nou consim?amânt, daca este necesar.

 


Utilizarea cookie-urilor
Cookie-urile (terminologia include "Internet Cookie", "browser cookie", "HTTP cookie" sau pur si simplu "cookie" ) sunt fisiere sau informatii care pot fi stocate pe calculatorul dumneavoastra sau pe dispozitive mobile, cu acces la Internet (smartphone sau tableta) atunci când accesati Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si nu poate accesa informatiile de pe calculatorul/dispozitivul mobil al utilizatorului. Mentionam ca aceasta tehnologie nu contine programe software, virusi sau spyware.

Utilizam cookie-urile pentru a face Site-ul mai usor de utilizat si pentru a-l adapta mai bine, prin ofertele noastre, la interesele si necesitatile dumneavoastra. Cookie-urile sunt utilizate si pentru a mari viteza viitoarelor dumneavoastra activitati si experiente pe site-ul nostru. Acestea se refera la preferintele dvs. în materie de confidentialitate online sau publicitate relevanta. De asemenea utilizam cookie-uri pentru a compila statistici anonime, cumulate, care ne permit sa întelegem cum utilizeaza oamenii Site-ul si pentru a ne ajuta sa îmbunatatim structura si continutul lui, excluzând indentificarea personala a utilizatorului.

Cum pot sa controlez sau sa sterg cookie-urile?
Majoritatea browserelor de Internet sunt setate initial pentru a accepta automat cookie-uri. Puteti modifica setarile pentru a bloca cookie-urile sau pentru fi notificat în momentul când sunt trimise cookie-uri catre calculatorul sau dispozitivul dumneavoastra mobil (smartphone, tableta).

În cazul în care anulati cookie-urile pe care le utilizam, nu veti mai primi informatii personalizate atunci când vizitati Site-ul ROHNFRIED.

Daca utilizati mai multe dispozitive pentru a vizualiza si a accesa Site-ul (de ex. calculatorul, smartphone, tableta, etc) va trebui sa va asigurati ca fiecare browser de pe fiecare dispozitiv este setat astfel încât sa corespunda preferintelor dumneavoastra de cookie.

Mai jos aveti câteva link-uri, care va explica cum puteti schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula în "optiuni" sau în meniul de "preferinte" al browserului. Pentru mai multe detalii puteti folosi si optiunea "ajutor" a browserului dumneavoastra.

 

Cookie settings în Internet Explorer

Cookie settings în Firefox

Cookie settings în Chrome

Cookie settings în Safari